.ee domeeni registreerijate rahulolu registripidajate teenuse kvaliteediga

Eesti interneti SA on tellinud uuringu .ee domeeni registreerijate rahulolu registripidajate teenuse kvaliteediga. Pdf -i leiab siit.

Uuring toimus novembris 2014. Telefoniintervjuu vormis küsitleti 750 registripidaja klienti (halduskontakti) vanuses 18-78 eluaastat. Neist 670 vastas eesti keeles ja 80 vene keeles.

Midagi väga huvitavat silma ei jäänud. Kuid mõned üllatused minu jaoks siiski olid.

1). On ainult 6 registripidajat, kelle domeenide arv on 1000-20000 vahel. Ülejäänud on kõik väiksemad. Ma tegelikult pigem kaldun arvama, et Zone.ee on teistest pikalt ees ja siis tulevad teised.

2). Neli registripidajat on domeeniarvuga alla 100. Ma ei saa aru, kas tõesti on mõtet nii vähese arvuga üldse jamada.

3). Siis mis põhjusel Te vahetasite registripidajat? (%) – näitab, et 31% juhib, et sooviti osta kõik teenused ühelt pakkujalt. Mis on huvitav, et hind ei olegi esimesel kohal.

Siin on siis kõik punktid, mis välja toodi:

Uuringu peamised tulemused olid järgmised:

Erinevate registripidajate kohta saab kõige rohkem vastajaid infot Eesti Interneti Sihtasutuse

koduleheküljelt. Infoallikana järgneb tuttava soovitus.

Olulisimaks kriteeriumiks registripidaja valikul on teenuste kasutamise mugavus ning teenuse

hind.

74 protsenti küsitletutest eelistab suhtlemisviisina oma registripidajaga e-kirja.

Valdaval osal halduskontaktidest ei ole registripidajaga probleeme esinenud. Kui probleeme

on siiski esinenud, on levinum probleem registripidajaga mitte kontakti saamine, seda oli ette

tulnud ligi kümnel protsendil vastajatest.

Valdav osa klientidest saab vastuse registripidajalt sama tööpäeva jooksul.

Valdav osa klientidest on registripidajate klienditeenindusega rahul. Rahul või pigem rahul on

94 protsenti halduskontaktidest.

Oma .ee domeeni registreerides tuvastas enamik kliente oma isiku ID-kaardi abil ning pidas

isikutuvastust väga mugavaks või pigem mugavaks.

Registripidajat oli vahetanud vaid 16 protsenti küsitletud halduskontaktidest. 31 protsendil

juhtudest oli registripidaja vahetamise põhjuseks soov osta kõiki teenuseid ühelt

teenusepakkujalt. Domeeni hind ning negatiivne kogemus eelmise registripidajaga olid

registripidaja vahetamise põhjusteks ligi 20 protsendil halduskontaktidest, kes olid

registripidajat vahetanud.