Üle 20% kõigist kahe tähelistest .ee domeenidest on Hiinlaste käes!

Kokku siis u. 141+domeeni  677 est võimalikust kahe tähelisest .ee domeenist on liikunud Hiinlaste kätte.

Siin on nimekiri 2 tähelistest .ee domeenidest, punasega on märgitud need domeenid, mis on arvatavasti Hiinlaste käes.

china2

Share

Kommentaarid

komentaari